Opetuspuheita

Seurakunnan pappien ja kanttoreiden hengellisiä ajatuksia

Metropoliitta Ambrosiuksen pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Helsingin metropoliitta AmbrosiusTänä vuonna vietämme itsenäisen Suomen ja reformaation juhlaa kiitollisuudella. Kumpikin on tärkeällä tavalla puolustanut ihmisen vapautta ja lähimmäisyyttä. Tämän periaatteen henkiset juuret löytyvät kristillisen ihmiskuvan kestävistä perusteista. Siitä käsin mieleeni nousee apostoli Paavalin kehotus: ”Kantakaa toinen toistenne taakkoja, niin toteutatte Kristuksen lain”.

Edelliset sukupolvet ovat jättäneet meille perinnöksi jakamisen ja solidaarisuuden esimerkin. Yhteishenki ja vastuunkantaminen, ”kaveria ei jätetä”, on upea elämänohje meille tämän päivän suomalaisille, ”rauhan ajan lapsille”.

Kristuksen seuraaminen ei lupaa helppoja päiviä. Päinvastoin. Siihen kuuluu eri tavoin suostumus ristin kantamiseen. Risti muistuttaa meitä myös siitä, että itsenäisyyttä ei ole saavutettu ilman uhrauksia, ilman ”toistemme taakkojen kantamista”.

Kristillinen kirkko on nimenomaan ylösnousemuksen yhteisö, joka auttaa meitä jokaista eteenpäin. Kristus on kärsimyksen ja kuoleman kautta tehnyt tyhjäksi kuoleman vallan ja ensimmäisenä tullut osalliseksi ylösnousemuksen kirkkaudesta. Sitä valoa Hän säteilee myös meille pääsiäisaikana. Tämä valo ja kirkkaus on meidän toivomme. Se on tulevan ennakointia, jolloin Kristus on oleva kaikki kaikessa. Silloin pyhän kirjan sanoin ”kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut”.

Pyydämme, että hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala auttaisi meitä ja että keskinäisessä kunnioituksessa ja rakkaudessa yhdessä kasvaisimme Häneen entistä syvemmin. Siunatkoon teitä tässä ja tulevassa ajassa kuolemallaan kuoleman voittanut ja haudoissa oleville elämän antanut Kristus.

Helsingin metropoliitta Ambrosius

 

Metropolit Ambrosius Påskhälsning:  Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!


I år firar vi i tacksamhet två jubileer, det självständiga Finlands och reformationens. Båda har betytt mycket för människans frihet och för medmänskligheten. Rötterna till dessa principer går tillbaka till den kristliga människosynens beständiga grund. Utifrån detta påminns jag om aposteln Paulus uppmaning: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”.

Tidigare generationer lämnade åt oss i arv en förebild av delande och solidaritet. Gemenskapskänsla och ansvarsbärande, ”man lämnar inte en kamrat i sticket”, är ett fint rättesnöre för oss nutida finländare, ”fredstidens barn”.

Att följa Kristus är inget löfte om lätta dagar. Tvärtom. Det innehåller på olika sätt ett samtycke till att bära Kristi kors. Korset påminner oss också om att självständigheten vanns inte utan uppoffringar, inte utan att ”bära varandras bördor”.

Den kristna kyrkan är uttryckligen en uppståndelsens gemenskap, som hjälper oss alla på väg. Kristus har genom sitt lidande och sin död omintetgjort dödens makt och som den första tagit del av uppståndelsens klarhet. Detta klara ljus utstrålar Han också över oss under påsktiden. Detta ljus och denna klarhet är vårt hopp. Det är ett förebud om den kommande tiden, då Kristus blir allt, så att Gud blir allt, överallt. Då skall enligt Skriften ”döden inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Vi ber att Gud, som är god och älskar människan, skall hjälpa oss och att vi tillsammans i ömsesidig respekt och kärlek skall växa djupare i Honom. Må Kristus, som besegrade döden med sin död och som gav liv åt dem som är i gravarna, välsigna er nu och i den kommande tiden.

 

Христос воскрес из мертвых! Воистину воскрес!

В этом году с чувством глубокой благодарности мы отмечаем столетие независимой Финляндии и юбилейную дату Реформации. Эти два события в равной степени выступили в роли защитников свобод человека и способствовали сближению людей. Духовные корни этих двух принципов находятся в непоколебимом понимании христианством образа человека. В этом контексте приходят на память слова святого апостола Павла: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов

Прежние поколения оставили нам в наследие пример солидарности и общности. Единодушие и ответственность за другого, по принципу «друзей не бросают» - являются превосходным наставлением для нас, современных финнов, «детей мирного времени».

Следование за Христом не обещает легкой жизни. Скорей всего наоборот. Оно подразумевает добровольное несение своего креста. Крест напоминает нам также о том, что независимость невозможно получить, не принеся себя в жертву. Она не достижима без ношения бремен друг друга.

Христианская церковь – это, прежде всего, община воскресения Христова, которая помогает каждому из нас идти вперед. Христос, через Свои страдания и смерть, обезвластил саму смерть и первым принял славу воскресения. Этой славой Он освещает нас в эти пасхальные дни. Свет воскресения и сияние славы Его являются нашей надеждой. Это предвестие будущего, когда Христос будет всем во всем. Тогда «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

Будем молиться, чтобы благой и человеколюбивый Бог помог нам, и мы могли бы в духе взаимного уважения и любви все более глубоко возрастать в Него. Да благословит вас, в настоящем и будущем дне, смертью смерть победивший и сущим во гробницах жизнь подаривший Христос!

Хельсинкский

митрополит Амвросий

15.4.2017

ARKKIPIISPA LEO: Kristuksen rakkaus tuo toivoa kärsimyksien ja terrorin keskelle

Leo ja Theofilos III Golgatan kappelissa

Arkkipiispa Leo pohtii suurena perjantaina Jerusalemin vierailullaan ihmisten toisilleen aiheuttamaa kärsimystä erityisesti viimeaikaisten terrori-iskujen valossa.

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo viettää tänä vuonna pääsiäistä poikkeuksellisesti Jerusalemissa.

Arkkipiispa Leo otti kirkon sivuilla kantaa viimeaikaisiin maailman tapahtumiin, joita hän pohti suuren perjantain ehtoopalveluksessa Golgatan kappelissa, pyhän Haudan kirkossa.

”Mietin pyhän palveluksen aikana sitä, miten emme voi koskaan järjellämme tai sydämellämme ymmärtää vastausta kysymykseen: miksi tämä kärsimys?

Tätä pohdin erityisen syvästi juuri nyt, kun mielessäni ovat lähiviikkojen kärsimystä aiheuttaneet pommi-iskut Egyptissä, Pietarissa, Syyriassa ja Tukholmassa. Ainoa toivomme taitaa olla niissä sanoissa, joihin Jeesuksen haudannut autuas Nikodeemuskin tukeutui: ”hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän... Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Joh. 4:9,10).

Eikö tuo kerran ja kertakaikkisesti annettu uhri riitä? Miksi me ihmiset aiheutamme toisillemme, kaltaisillemme, yhä uudelleen kärsimystä?

Kaiken tämän katoavan maailman fanatismin, terrorismin, sorron ja vääryyden keskellä korvissani kuitenkin kaikuvat meille kristityille lausutut ylösnousseen sanat: ”Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne” (Joh. 15:17).”

Arkkipiispa Leon tekstin voi lukea kokonaisuudessaan Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla: ”Sinä olet minun Poikani ja Jumalani!”

Kuva: Arkkipiispa Leo (keskellä, vasemmalla)  ja Jerusalemin ja koko Palestiinan patriarkkaTheofilos III Golgatan kappelissa. /Suomen ortodoksinen kirkko

14.4.2017

Arkkipiispa Leon pääsiäistervehdys: Puhdistakaamme tunteemme

Arkkipiispa Leo, kuva Pentti Potkonen”Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa” (1. Kor. 5:8).

Pääsiäisjuhla päättää 40 päivän paastoajan. Apostolisen kirkon perinteiden mukaisesti ortodoksit viettävät pääsiäisyön kirkossa psalmeja, evankeliumia ja hymnejä laulaen ja lukien.

Erityisen juhlallisesti yön liturgiassa kaikuvat apostoli Paavalin sanat: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne” (Gal. 3:27). Ne tiivistävät sen, miten pääsiäisessä todella osallistutaan uuden elämän alkamisesta.

Pääsiäinen on kaikkien juhlien äiti. Kirkko viettää sitä samalla tavalla kuin luvattuun maahan lähtevät esi-isämme: ”Sinä yönä Herra valvoi viedäkseen heidät pois Egyptin maasta; se on Herralle pyhitetty yö, ja silloin kaikkien israelilaisten sukupolvesta toiseen tulee valvoa” (2. Moos. 12:42).

Me aloitamme valvomisen pääsiäisyönä evankeliumin ohjeen mukaan palavien kynttilöiden kanssa kirkon ovella: ”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa” (Luuk. 12:35–36).

Yhteinen odotus huipentuu kynttilöiden valaiseman ristisaaton päättyessä. Sen jälkeen kuulemme pyhän Johannes Damaskolaisen (676–749) pääsiäiskanonista tärkeimmän asian, jota me juhlan sanoman ymmärtämiseen tarvitsemme: ”Puhdistakaamme tunteemme”.

”Puhdistakaamme tunteemme, niin me näemme Kristuksen, joka ylösnousemisensa lähestymätöntä valoa säteilee. Ja me kuulemme hänen tervehdyksensä: Iloitkaa voittovirttä veisaten! Kristus nousi kuolleista.”

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo

Kuva: Pentti Potkonen

15.4.2017

 

Suuri viikko johdattaa ylösnousemusjuhlaan

Virpovitsoin koristeltu golgata Uspenskin katedraalissa Helsingissä.

Suuri viikko on valmistautumista Herran ylösnousemuksen juhlien juhlaan, pääsiäiseen, jota vietetään tänä vuonna 16.4.

Suurella viikolla seurataan ja eletään mukana evankeliumin tapahtumissa, Kristuksen viimeisissä maanpäällisissä hetkissä. Suuri viikko on ankarinta paastoaikaa. Jumalanpalvelukset ovat aiempaa vähäeleisempiä ja pidempiä. Suuri viikko johdattaa hiljentymään Golgatalle ja valmistelee meitä Kristuksen ylösnousemukseen.

Seurakunnan pastori Mikko Leistola kuvailee suuren viikon perjantain ja lauantain sanomaa ja merkitystä. Kummankin päivän kohdalla on myös lyhyesti tietoa seurakunnassa toimitettavista jumalanpalveluksista.


Suuri perjantai - Kristuksen ristinkuolema ja hautaus

“Pyhänä ja suurena perjantaina muistelemme Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhiä, pelastavaisia ja peljättäviä kärsimyksiä: pilkkaa, lyöntejä, nyrkiniskuja, häpäisyä, ivanaurua, purppuraviittaa, ruokoa, sientä, etikkaa, nauloja, keihästä ja ennen muuta ristiä ja kuolemaa, jotka Hän vapaaehtoisesti kesti meidän tähtemme, mutta myös ymmärtäväistä ryöväriä, joka oli Hänen kanssaan ristiinnaulittu, ja hänen pelastavaista tunnustustansa ristillä.”

Kristuksen ristiinnaulitsemisen hetkeä muistelemme palveluksessa, jossa sytytetyt tuohukset kädessä kuuntelemme kaksitoista kärsimysevankeliumia. Suuren perjantain lohduttomuuteen tuo valoa kertomus viisaan ryövärin sielun pelastumisesta. Jo tällä murheen hetkellä saamme ennakkoaavistuksen rististä kuoleman voittamisen symbolina:

Viisaan ryövärin teit Sinä mahdolliseksi samana päivänä astumaan 
paratiisiin, oi Herra; valista myös minuakin ristilläsi ja pelasta minut!

Näin kohtaavat katuva ryöväri ja jokaisen yksittäisen kristityn sielu yhdennellätoista hetkellä Kristuksen ristin äärellä.

Suurena perjantaina pyhäköissä toimitetaan määrällisesti ja ajallisesti eniten jumalanpalveluksia. Aamulla saatetaan toimittaa aamupalvelus tai hetkipalvelus. Kello 14 pyhäköissä toimitetaan ehtoopalvelus, jossa kannetaan esille Kristuksen hautakuva. Tuolloin koko seurakunta polvistuu kumartamaan edestämme kuolleen Kristuksen edessä. Illalla kello 18 toimitetaan Kristuksen hautauspalvelus.

 


Suuri lauantai - Kristus laskeutuu tuonelaan

“Pyhänä ja suurena lauantaina muistelemme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen jumalallisen ruumiin hautaamista ja tuonelaan laskeutumista, joiden kautta uudelleen kutsuttuna meidän sukukuntamme siirtyi turmeluksesta iankaikkiseen elämään.”

Suuren perjantain ehtoopalveluksen päätteeksi alttarista on kannettu keskelle kirkkoa Kristuksen hautakuva, kankaalle kirjailtu suuren lauantain ikoni.

Seuraava palvelus, suuren lauantain aamupalvelus, on Kristuksen hautauspalvelus. Sen päätteeksi hautakuva kannetaan saatossa kirkon ympäri, kuoro laulaa hautajaisveisua ja kellot soittavat surusoittoa. Lopuksi hautakuva tuodaan takaisin kirkon keskelle ja kansa kunnioittaa sitä kolminkertaisella kumarruksella.

Lauantai-aamu koittaa. Kristus lepää haudassa, koko maailma on hiljentynyt. Aivan kuin luomakunta pidättäisi hengitystä.

Suuri lauantai on kautta kirkon historian ollut vuoden tärkein kastepäivä. Ehtoopalveluksen aikana luetaan lukuisia Vanhan testamentin lukukappaleita, parimioita. Näiden aikana piispa toimitti kastekappelissa katekumeenien kastamisen. Kun vasta kastetut kirkon jäsenet valkoisiin kastepukuihin pukeutuneina saapuivat saatossa kirkkoon, ottaa myös kirkko heidät vastaan ylösnousemuksen asussa.

Kirkollinen vuorokausihan vaihtuu ehtoopalveluksen myötä ja niinpä kesken tämän suuren lauantain palveluksen on liturginen väri vaihtunut suuren viikon mustasta ylösnousemusjuhlan valkoiseen.

Aattopäivän liturgia toimitetaan hautakuvan päällä keskellä kirkkoa ja tavallisen kolmipyhäveisun sijaan lauletaan kastetoimituksesta tuttu riemukas veisu:

Te kaikki, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Pimeys on väistynyt, ylösnousemuksen kevät on koittamassa!
 Kristus nousee kuolleista!

Suuren lauantain ehtoopalveluksessa ja liturgiassa (alkaen kello 9 tai 10) katekumeenit liitetään kirkkoon ja kirkon tekstiilit vaihtuvat violetista valkoiseen. Vuoden tärkein juhlapalvelus, pääsiäisyöpalvelus alkaa suurena lauantaina 15.4. kello 23.30. Suuri viikko johdattaa Kristuksen ylösnousemusjuhlaan.

 

Pastori Mikko Leistola

9.4.2017