Teofania - Jumalan ilmestymisen ja kristuksen kasteen juhla

Kristuksen kasteen ikoniTeofania on yksi vanhimpia varhaisen kirkon yhteisiä suuria juhlia. Tammikuun 6. päivänä on muistettu Kristuksen syntymää ja kastetta, pientä Jeesus-lasta kumartamaan tulleita tietäjiä ja paimenia sekä myös Jeesuksen ensimmäistä ihmetekoa Kaanaan häissä.

Ortodoksisessa perinteessä 6.1. on Kristuksen kasteen juhla. Muistamme Johannes Kastajan toimittamaa Kristuksen kastamista Jordan-virrassa. Herraa ei kastettu siksi, että hän olisi tarvinnut Johanneksen julistamaa puhdistautumista synneistä. Päinvastoin, Kristuksen kaste pyhitti vedet ja koko luomakunnan.

Kirkko näkee Kristuksen kasteen myös Kolmiyhteisen Jumalan manifestaationa, Pyhän Kolminaisuuden julistuksena. Juuri siksi juhlaa nimitetään Teofaniaksi – Jumalan ilmestymisen juhlaksi. Juhlan tropari kertoo tämän: tapahtumaa todistamassa olleet ihmiset ”kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, sillä Isän ääni todisti Sinusta nimittäen Sinua rakkaaksi Pojakseen, ja Henki kyyhkysen muodossa vahvisti sen sanan totuuden.”

Troparissa on muutamaan sanaan tiivistettynä kirkon kolminaisuususkon opillinen ydin. Juhlan kontakissa taas painottuu kokemuksellisuus, se, miltä ihmisestä tuntuu, kun hän kohtaa Jumalan kirkkauden:

”Sinä ilmestyit tänään maailmalle, ja Sinun valkeutesi, oi Herra, valaisi meidät, jotka sen tuntien veisaamme Sinulle: Sinä lähestymätön Valkeus, tulit ja ilmestyit meille.”

Teofanian jumalanpalvelusteksteissä on paljon viittauksia valoon ja Jumalan lähestymättömään Valkeuteen. Juhlaa onkin kutsuttu Valaistumisen päiväksi ja Valon päiväksi, koska Jumala on Valo ja hän ilmestyi valaistakseen ja pelastaakseen armonsa kirkkaudella ne, jotka ”asuivat pimeydessä” ja ne, jotka ” asuivat kuoleman varjon maassa” (Matt.4:16).

Kristuksen kaste antoi esimerkin ja muodon kristillisen kirkon kasteen sakramentille. Onkin luonnollista, että varhaisessa kirkossa Teofania oli yksi kirkkovuoden keskeisimmistä kastepäivistä. Valo ja vesi ovat juhlan tärkeitä teemoja. Kastetoimituksessa vasta kastettu puetaan konkreettisesti Kristuksen valkeuteen, valkoiseen kastepukuun. Puettaessa lauletaan: ”Anna minulle valonkirkas vaate, sinä, joka pukeudut valkeuteen niin kuin vaatteeseen, oi ylen armollinen Kristus, meidän Jumalamme.”

Vesi on Teofanian juhlassa konkreettisesti läsnä: sekä aattopäivänä että juhlapäivänä toimitetaan suuri vedenpyhitys. Juhlan liturgiassa myös lauletaan kolmipyhäveisun sijaan kastetoimituksesta tuttu: ”Te kaikki, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne”.

Näin Jordanin siunaus eletään aina uudestaan todeksi tässä ja nyt. Olemme konkreettisesti läsnä Kristuksen kasteen ihmeessä ja elämme uudestaan oman pelastavaisen kasteemme. Näin tulemme yhdeksi Kristuksessa ja Kristuksen kirkon jäseninä.

Pastori Mikko Leistola
Kirjoittaja toimii pappina Helsingin Uspenskin katedraalissa.

Juhlapäivän jumalanpalvelustiedot löydät jumalanpalveluskalenterista.