Avoimet työpaikat

AVOINNA KANTTORIN TOIMI

HOS vaaka logo rgb

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa julistetaan haettavaksi kanttorin työsopimussuhteinen toimi.

Ensisijainen sijoituspaikka tällä hetkellä on Vantaan toiminta-alue ja Tikkurilan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko. Venäjän kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 § mukaiset kelpoisuusehdot. 

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. 

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus, on osoitettava ja toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai postitse (Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki) 13.6.2017 klo 16.00 mennessä. 

26.5.2017

Seurakuntaan haetaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on tehty projektiluontoisesti vapaaehtoistoiminnan mallinnus. Tämän hyväksytyn toimintalinjauksen pohjalta palkataan nyt toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vapaaehtoistoiminnan ammattilainen.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori vastaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan sekä seurakunnassa toimivien vapaaehtoisten ohjauksesta ja johtamisesta.

Työtehtävään kuuluu seurakunnan vapaaehtoistoiminnan yleinen koordinointi, kehittäminen ja arviointi koko seurakunnan alueella ja kaikilla sen eri palvelulinjoilla.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori vastaa vapaaehtoisten hallinnointiin liittyvistä tehtävistä, toiminnan eri prosesseihin liittyvistä toiminnoista sekä eri ryhmille annettavista koulutuksista. Koordinaattori toimii aktiivisesti eri verkostoissa ja pitää yhteyttä vapaaehtoistoimintaa tukeviin yhteistyökumppaneihin.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla on taloudellinen suunnittelu- ja seurantavastuu oman sektorinsa toiminnasta. Hakijan eduksi katsotaan myös kokemus HR-toiminnoista sekä tarvittaessa mahdollisuus tukea johdon HR-toimintoja.

Itsenäisesti hoidettavan työn edellytyksenä on aktiivinen ja itseohjautuva työote sekä vastuullisuus. Koordinaattorin työ sisältää paljon yhteistyötä eri verkostojen kanssa ja edellyttää hyviä kommunikointi-ja vuorovaikutustaitoja sekä viestinnän hallintaa. Eduksi katsotaan kirkon elämän ja toiminnan tuntemus. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori toimii kirkkoherran alaisuudessa ja toiminta-alueena on koko seurakunta.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu tällä hetkellä työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3 (alkaen 2332,64e).

Tehtävä täytetään 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Viestin otsikoksi tulee merkitä ”Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori”. Hakemusten on oltava perillä tiistaina 4.4. klo 14 mennessä.

Lisätietoja antaa seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p 040 5016190 ja hallintopäällikkö Kristiina Mendes, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 09 85 646 175.

21.3.2017

Uspenskin katedraaliin haetaan kesäharjoittelijaa vahtimestarin tehtäviin

Uspenskin katedraali, kuvannut Katja Hagelstam

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi kesäharjoittelijan Uspenskin katedraalin vahtimestarin tehtäviin ajalle 1.6. – 31.8.2017.

Tehtävään sisältyy asiakaspalvelu- ja valvontatehtäviä, siivoustyötä sekä muita kirkonvahtimestarin toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään täsmällisyyttä, luotettavuutta ja palveluhenkisyyttä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää positiivista asennetta ja kiinnostusta kirkkoon työnantajana. Kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Kesäharjoittelijan palkka on 70,00% vaativuusryhmä I alarajasta (1764,37), eli 1235,06 euroa.

Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 24.3.2017 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja antaa Helsingin alueen seurakuntatyöstä vastaava pastori Mikko Leistola (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Uspenskin katedraalin sivut

Kuva: Katja Hagelstam

Katso tästä kaikki avoimet työpaikat.

1.3.2017

Seurakuntaan haetaan kasvatustyöntekijää – vastuualueena lapsityö

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi kasvatustyöntekijän toimen vastuutehtävänä lapsityö.

Kasvatustyöntekijä työskentelee osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tiimin jäsenten kesken on jaettu aluetyö: sisäiset ja ulkoiset yhteistyöverkostot, leirit, kerho- ja ryhmätoimintojen sekä muiden tapahtumien järjestäminen ja toteutus. Yhdessä tehtävän kasvatustyön kehittämisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi kullakin työntekijällä on selkeä oma vastuualueensa. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä suunnittelua ja työskentelyä. Seurakunta tukee ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä.

Osaamisen lisäksi valittavalta edellytetään soveltuvuutta, yhteistyökykyä ja selviytymistä myös itsenäisestä työskentelystä.

Toimeen hakijan tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa kasvatusalan koulutusta: lapsi- ja perhetyön perustutkinto [lastenohjaaja], nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto [nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja], sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), KK [lastentarhanopettaja], KM [luokanopettaja, erityisopettaja] tai TM [aineenopettaja]. Myös muu soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan huomioida. Työkokemus kirkon kasvatustyöstä tai muulta vastaavalta palvelualalta katsotaan eduksi.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu tällä hetkellä työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3 (alkaen 2332,64e).

Tehtävä täytetään 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Viestin otsikoksi tulee merkitä ”Kasvatustyöntekijä”. Hakemusten on oltava perillä maanantaina 20.3 klo 14 mennessä.

Lisätietoja antaa kasvatuksen esimies Juha Lampinen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 09 85646130

Seurakunnan kasvatustyöhön voi tutustua tästä.

 

Katso tästä kaikki avoimet työpaikat.

 1.3.2017

USPENSKIN KATEDRAALISSA VAPAUTUMASSA SIVIILIPALVELUSPAIKKA

uspenskin katedraali MediumUspenskin katedraalissa Helsingissä vapautuu keväällä, toukokuun alussa siviilipalveluspaikka. Siviilipalveluksen suorittaja hoitaa katedraalin vahtimestarin tehtäviä, joihin kuuluu muun muassa tuohusten ja muiden kirkollisten tarvikkeiden myyntiä sekä kirkon siivousta.

Siviilipalveluksen suorittaja työskentelee vahtimestarin tiimissä, jossa on palveluksen suorittajan lisäksi kolme vakituista vahtimestaria.

Työpalvelu alkaa 2.5.2017 tai sopimuksen mukaan.

Tarkemmat siviilipalveluksen hakutiedot löytyvät täältä.

Uspenskin katedraalissa on jo pitkät perinteet työnpalvelun tarjoamisesta siviilipalveluksen suorittajille.  

Uspenskin katedraalin sivut

17.1.2017

Tilaa tämä RSS-syöte