Avoimet työpaikat

Seurakuntaan haetaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on tehty projektiluontoisesti vapaaehtoistoiminnan mallinnus. Tämän hyväksytyn toimintalinjauksen pohjalta palkataan nyt toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vapaaehtoistoiminnan ammattilainen.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori vastaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan sekä seurakunnassa toimivien vapaaehtoisten ohjauksesta ja johtamisesta.

Työtehtävään kuuluu seurakunnan vapaaehtoistoiminnan yleinen koordinointi, kehittäminen ja arviointi koko seurakunnan alueella ja kaikilla sen eri palvelulinjoilla.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori vastaa vapaaehtoisten hallinnointiin liittyvistä tehtävistä, toiminnan eri prosesseihin liittyvistä toiminnoista sekä eri ryhmille annettavista koulutuksista. Koordinaattori toimii aktiivisesti eri verkostoissa ja pitää yhteyttä vapaaehtoistoimintaa tukeviin yhteistyökumppaneihin.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla on taloudellinen suunnittelu- ja seurantavastuu oman sektorinsa toiminnasta. Hakijan eduksi katsotaan myös kokemus HR-toiminnoista sekä tarvittaessa mahdollisuus tukea johdon HR-toimintoja.

Itsenäisesti hoidettavan työn edellytyksenä on aktiivinen ja itseohjautuva työote sekä vastuullisuus. Koordinaattorin työ sisältää paljon yhteistyötä eri verkostojen kanssa ja edellyttää hyviä kommunikointi-ja vuorovaikutustaitoja sekä viestinnän hallintaa. Eduksi katsotaan kirkon elämän ja toiminnan tuntemus. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori toimii kirkkoherran alaisuudessa ja toiminta-alueena on koko seurakunta.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu tällä hetkellä työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3 (alkaen 2332,64e).

Tehtävä täytetään 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Viestin otsikoksi tulee merkitä ”Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori”. Hakemusten on oltava perillä tiistaina 4.4. klo 14 mennessä.

Lisätietoja antaa seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p 040 5016190 ja hallintopäällikkö Kristiina Mendes, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 09 85 646 175.

21.3.2017

Seurakuntaan haetaan teknistä isännöitsijää

Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan haetaan teknistä isännöitsijää.

Seurakunnassa on 13 pyhäkköä eri puolilla Uuttamaata. Seurakunnan pääkirkkona toimii Uspenskin katedraali, joka on myös Helsingin ortodoksisen hiippakunnan pääkirkko. Lisäksi seurakunnalla on kaksi liike-/toimisto-/asuinkiinteistöä, ortodoksinen hautausmaa Hietaniemessä sekä leirikeskus Lopella.

Teknisen isännöitsijän tehtäviin kuuluu kiinteistöjen huoltojen ja siivouksien toteutumisen valvominen, pienimuotoisten korjauksien käynnistäminen ja valvominen, toimisto- ja liikehuoneistojen vuokralaisten palveleminen teknisissä asioissa, asuinhuoneistojen vuokraukseen liittyvä tukitoiminta ja vuokravalvonta, kirkkojen ja muiden seurakunnan kiinteistöjen avainhallinta, turvajärjestelmien (kulunvalvonta-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja rikosilmoitusjärjestelmät) ylläpito ja hallinta, kiinteistövalvontajärjestelmien hallinta, kilpailutusten teko omalta osa-alueeltaan sekä kiinteistöpäällikön avustaminen.

Hakijalta edellytetään talo- ja rakennustekniikan ammattikorkeakoulu- tai erikoisammattitutkintoa tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kokemusta, usean vuoden kokemusta asuin-, liike- ja toimistokiinteistöjen ja niiden tekniikan hoidosta, talotekniikan hyvää tuntemusta ja -kokemusta, hyvää suomen suullista ja kirjallista taitoa, Word-, Excel- ja Powerpoint -ohjelmien hallintaa, asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakijalle on eduksi työkokemus julkisoikeudellisessa yhteisössä ja hankintalain tuntemus, energiatehokkuuden ja ekologisuuden ymmärtäminen sekä kokemus kirkkokiinteistöistä. Työssä on etua hyvästä englannin kielen taidosta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja halua toimia sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa. Työ vaatii oman auton käyttöä ja tarvittaessa mahdollisuutta työskennellä iltaisin. Isännöitsijä toimii seurakunnan kiinteistötoimessa kiinteistöpäällikön alaisena ja sijaisena lomien aikana. Kiinteistötoimessa on kiinteistöpäällikön lisäksi talonmies.

Toimi on toistaiseksi voimassaoleva ja tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaativuusryhmän III mukainen.

Hakemus tehtävään on toimitettava viimeistään 31.3.2016 klo 16.00 osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Haastatteluun voidaan pyytää jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa kiinteistöpäällikkö Leena Mätäsniemi 21.3.2017 puhelimitse 040 353 8325 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..


Helsingin ortodoksinen seurakunta on maamme suurin ortodoksinen seurakunta. Kolmannes Suomen ortodokseista kuuluu Helsingin seurakuntaan. Sen jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli hieman alle 20 000 henkilöä. Seurakunta on osa Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakuntaa. Seurakunnan toimintaa säätelee laki ortodoksisesta kirkosta ja kirkkojärjestys. Seurakunnan henkilöstömäärä on noin 70.

20.3.2017

Yhdeksäsluokkalaiselle kesätyötä vahtimestareiden apuna

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on avoinna avustavan vahtimestarin kesätyö. Tehtävä on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaiselle, jolla on Helsingin kaupungin myöntämä kesäseteli.

Työsuhteen pituus on kaksi viikkoa aikavälillä 4.6.–14.8. Ajankohtaa määriteltäessä voidaan huomioida myös hakijan toivomukset.

Kesätyöntekijä toimii kaikissa kirkonvahtimestarin tehtävissä päätoimisten vahtimestareiden apuna. Työtehtäviin sisältyy asiakaspalvelua, valvontatehtäviä, siivoustyötä ja kirkon valmistelua jumalanpalveluksia ja toimituksia varten.

Työaika 6 h/päivä. Töitä voi olla myös viikonloppuna.

Hakuaika päättyy 31.3. klo 16. Jätä hakemuksesi osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja antaa Helsingin alueen seurakuntatyöstä vastaava pastori Mikko Leistola (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Ilmoitus Helsingin kaupungin kesäseteli-sivulla.

 

Katso tästä kaikki avoimet työpaikat.

2.3.2017

Uspenskin katedraaliin haetaan kesäharjoittelijaa vahtimestarin tehtäviin

Uspenskin katedraali, kuvannut Katja Hagelstam

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi kesäharjoittelijan Uspenskin katedraalin vahtimestarin tehtäviin ajalle 1.6. – 31.8.2017.

Tehtävään sisältyy asiakaspalvelu- ja valvontatehtäviä, siivoustyötä sekä muita kirkonvahtimestarin toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään täsmällisyyttä, luotettavuutta ja palveluhenkisyyttä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää positiivista asennetta ja kiinnostusta kirkkoon työnantajana. Kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Kesäharjoittelijan palkka on 70,00% vaativuusryhmä I alarajasta (1764,37), eli 1235,06 euroa.

Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 24.3.2017 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja antaa Helsingin alueen seurakuntatyöstä vastaava pastori Mikko Leistola (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Uspenskin katedraalin sivut

Kuva: Katja Hagelstam

Katso tästä kaikki avoimet työpaikat.

1.3.2017

Seurakuntaan haetaan kasvatustyöntekijää – vastuualueena lapsityö

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi kasvatustyöntekijän toimen vastuutehtävänä lapsityö.

Kasvatustyöntekijä työskentelee osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tiimin jäsenten kesken on jaettu aluetyö: sisäiset ja ulkoiset yhteistyöverkostot, leirit, kerho- ja ryhmätoimintojen sekä muiden tapahtumien järjestäminen ja toteutus. Yhdessä tehtävän kasvatustyön kehittämisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi kullakin työntekijällä on selkeä oma vastuualueensa. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä suunnittelua ja työskentelyä. Seurakunta tukee ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä.

Osaamisen lisäksi valittavalta edellytetään soveltuvuutta, yhteistyökykyä ja selviytymistä myös itsenäisestä työskentelystä.

Toimeen hakijan tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa kasvatusalan koulutusta: lapsi- ja perhetyön perustutkinto [lastenohjaaja], nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto [nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja], sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), KK [lastentarhanopettaja], KM [luokanopettaja, erityisopettaja] tai TM [aineenopettaja]. Myös muu soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan huomioida. Työkokemus kirkon kasvatustyöstä tai muulta vastaavalta palvelualalta katsotaan eduksi.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu tällä hetkellä työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3 (alkaen 2332,64e).

Tehtävä täytetään 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Viestin otsikoksi tulee merkitä ”Kasvatustyöntekijä”. Hakemusten on oltava perillä maanantaina 20.3 klo 14 mennessä.

Lisätietoja antaa kasvatuksen esimies Juha Lampinen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 09 85646130

Seurakunnan kasvatustyöhön voi tutustua tästä.

 

Katso tästä kaikki avoimet työpaikat.

 1.3.2017

USPENSKIN KATEDRAALISSA VAPAUTUMASSA SIVIILIPALVELUSPAIKKA

uspenskin katedraali MediumUspenskin katedraalissa Helsingissä vapautuu keväällä, toukokuun alussa siviilipalveluspaikka. Siviilipalveluksen suorittaja hoitaa katedraalin vahtimestarin tehtäviä, joihin kuuluu muun muassa tuohusten ja muiden kirkollisten tarvikkeiden myyntiä sekä kirkon siivousta.

Siviilipalveluksen suorittaja työskentelee vahtimestarin tiimissä, jossa on palveluksen suorittajan lisäksi kolme vakituista vahtimestaria.

Työpalvelu alkaa 2.5.2017 tai sopimuksen mukaan.

Tarkemmat siviilipalveluksen hakutiedot löytyvät täältä.

Uspenskin katedraalissa on jo pitkät perinteet työnpalvelun tarjoamisesta siviilipalveluksen suorittajille.  

Uspenskin katedraalin sivut

17.1.2017

Tilaa tämä RSS-syöte