KIRKKOHERRALTA JUHLAKAUDEN ALKAESSA

Kirkkoherra Markku SalminenTervehdin juhlakautta aloittavaa seurakuntaa lainaten pyhän Johannes Krysostomoksen helluntaisaarnaa, jossa hän viitaten Johanneksen evankeliumiin kirjoittaa:

"Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti, lohduttaen sydämiänne ja tekemään ne lujiksi jumalallisella kärsivällisyydellä ja luottamuksella Kristukseen... Pyrkikäämme pitämään sielumme ja ruumiimme tahrattomina, kun ylistämme Pyhää ja yksiolennollista Kolminaisuutta"

Seurakunnan aloittaessa 190-vuotisjuhlakauttaan tarjoutuu erinomainen tilaisuus kiitoksella muistaa kaikkia aiempia sukupolvia, jotka ovat uskollisuudellaan kirkkoa kohtaan luoneet perustan tämän hetken seurakuntatyölle. Juhla antaa meille näkökulmaa seurakuntaelämään ja ankkuroi työn vahvasti paikalliseen historiaan. Tärkeintä on kuitenkin, että juuremme tunnistaen rohkeasti katsomme myös tämän päivän tilannetta haastaen itsemme toimimaan edelleen aktiivisena osana paikallista yhteisöä julistaen ylösnousseesta Kristuksesta.

Juhla kutsuu meitä tavoittamaan kaikkia seurakuntalaisia sekä hengellistä etsintää tekeviä: kirkko ei voi kääntyä sisään päin ja museoitua vaan sen tulee olla uskollinen tehtävälleen kulloisissa olosuhteissa.

Kutsun kaikkia eri puolilla hienoa seurakuntaamme osallistumaan seurakunnan toimintoihin niin juhlana kuin arkena: se on paras palaute mitä voimme saada. Seurakunnalla on tarjota merkityksellisiä osallisuuden kokemuksia. Kaikki on kutsuttu mukaan. 

Johdattakoon Totuuden ja Lohdutuksen Henki meitä hengelliseen iloon seurakunnan 190-vuotisen historian innoittamana ja antakoon se voimaa palvella kaikkia pelastusta kaipaavia.

Kirkkoherra Markku Salminen

2.6.2017

Viimeksi muutettuperjantai, 02 kesäkuu 2017 09:11