NEUVOSTO VALITSI SEURAKUNTAAN UUDEN ISÄNNÖITSIJÄN, LAPSITYÖNTEKIJÄN JA VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORIN

Helsingin ortodoksisen seurakunnan logo

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto valitsi 11.5. kokouksessaan uusia työntekijöitä peräti kolmeen avoinna olleeseen toimeen.

Teknisen isännöitsijän tehtävään valittiin Kaj Rosenberg ja varasijalle Petri Kataja sekä toiselle varasijalle Reijo Pesonen. Seurakunnan pitkäikäinen isännöitsijä Eero Röynä jää kesäkuun alusta eläkkeelle.

Tiia Haimi valittiin kasvatustyöntekijäksi vastuualueenaan lapsityö. Seurakunnan nykyinen, pitkäaikainen lapsityöntekijä Liisa Saarinen jää eläkkeelle ja toimi täytetään 1.9. alkaen.

Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävään valittiin Kristiina Aminoff 1.9. alkaen ja varalle Katri Heimonen. Kristiina Aminoff on toiminut vapaaehtoistyön koordinaattorina kahden vuoden määräajalla. Seurakunnassa toteutettiin vuosina 2015–2017 vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke, jossa mallinnettiin ja suunniteltiin seurakunnan vapaaehtoistoimintaa ja jonka päätteeksi perustettiin vapaaehtoistyönkoordinaattorin toimi.

Neuvoston kokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan niin seurakunnan internetsivuilla kuin virallisella ilmoitustaulullakin pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen noin viikon kuluessa kokouksesta.

Lisätietoa seurakunnan neuvostosta sekä aiempien kokouksien pöytäkirjat löytyvät täältä.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 8.6.

12.5.2017

Viimeksi muutettukeskiviikko, 24 toukokuu 2017 11:06

seurakunta palvelee myös Facebookissa