VALTUUSTO VAHVISTI VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN

HOS vaaka logo rgb
Seurakunnanvaltuusto kokoontui ensimmäiseen sääntömääräiseen kokoukseensa torstaina 18. toukokuuta.

Valtuusto hyväksyi ja vahvisti seurakunnan vuoden 2016 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä erillisrahastojen tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Seurakunnanneuvoston uudeksi jäseneksi valtuusto valitsi espoolaisen Liisa Ratschinskyn, jäsenyydestä luopuneen Svetlana Chebotarevan tilalle.

Valtuusto päätti lähettää vuoden 2017 kirkolliskokoukselle aloitteen koskien valtuuston jäsenten varajäsenten valitsemista. Seurakunnanvaltuuston jättämän esityksen toteutuminen edellyttäisi lakimuutosta.

Kirkolliskokouksen käsittelyyn tulevat asiat valmistelee kirkollishallitus.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

19.5.2017

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. 

Viimeksi muutettulauantai, 20 toukokuu 2017 11:13

seurakunta palvelee myös Facebookissa