Auttava puhelin

Anonyymia puhelinauttamista

puh. 09 856 46 299 (ti, pe ja la klo 18-22)

Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakonian alaisuudessa toimivan "Auttavan Puhelimen" tiedotteita ja esitteitä seurakuntalaiset ovat voineet nähdä kirkkomme lehtien sivuilla, netissä ja kirkkojen ilmoitustauluilla.

Numero löytyy puhelinluetteloista ja netistä Suomen auttavien puhelimien listalta. Esitteessä on kuvaava teksti: "Siipi maassa...Soita meille!"

Yhteydenottoja "Auttavaan puhelimeen" tulee vuosittain useita satoja. Yksinäisyys ja masentuneisuus ovat suurimpia syitä puheluihin, muina syinä ovat yleensä mielenterveysongelmat, epäonnistuneet suhteet lähimmäisiin tai alkoholi-ja huumeongelmat.

Luottamuksellisesti yhdessä

"Auttavassa puhelimessa" ei esittäydytä, eikä tulla tuntemaan toista nimeltä . Vastaaja ja soittaja kohtaavat tuntemattomina - anonyymeinä. Puhelimeen vastaava henkilö on myös hiljaisuuden keskellä, rauhallisessa tilassa kuullakseen ja ymmärtääkseen paremmin soittajaa ja hänen tilannettaan.

"Auttavan puhelimen" vastaajina on joukko vapaaehtoisia ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet kuuntelijoiksi, mukanaeläjiksi ja yksinäisyyden jakajiksi. Kaikki Auttavan puhelimen vapaaehtoiset ovat koulutettuja tehtäväänsä.

Puhelimitse kohtaaminen on hetken yhdessäkulkemista, asioiden puimista silloin, kun kaikki tiet ja mahdollisuudet ovat tukossa - Silloin kun ihminen on saanut elämästään tarpeeksi - Yhdessä on löydettävä jotain, joka vie seuraavaan päivään - eteenpäin.

Ei ainoastaan soittaja vaan myös vastaaja on tuskissaan näiden puheluiden keskellä. Selviytyäkseen Auttavan puhelimen vapaaehtoinen päivystäjä tarvitsee säännöllistä tukea, työnohjausta ja koulutusta.

Päivystäjän ominaisuuksista voisi sanoa, että hänellä täytyy olla suuret ja tarkat korvat, laaja sydän, mutta hyvin pieni suu.

Kaikki puhelut ovat luottamuksellisia. Niistä ei voi kertoa "Auttavan puhelimen" ulkopuolella - vastaaja on siis myös yksin.

Miksi tällaista toimintaa seurakunnassamme?

Suomessa erilaisia puhelinapua tarjoavia puhelimia on kymmeniä ja monissa niistä ovat ammatti-ihmiset vastaajina.

Helsingin ortodoksinen seurakunta haluaa omalla puhelinauttamisen toiminnallaan olla osaltaan mukana jakamassa yhteiskunnan vastuuta väliinputoajista, yksinäisistä ja onnettomista. Auttava puhelin on kaikille avoin puhelinauttamisen foorumi kirkkoon tai uskontoon katsomatta.

Ortodoksinen ajattelu, ihmiskuva - jokainen ihminen on Jumalan kuva - on puhelintyössä keskeinen asia. Puhelimessa ei julisteta uskontoa, kuunnellaan soittajaa ja se miten häntä rakastetaan lähtee ortodoksisesta ihmiskuvasta. Tietysti jos ihminen itse alkaa puhua kirkosta tai uskosta, hänelle vastataan kykyjen mukaan. Kyseessähän ei ole joukko teologeja puhelinvastaajina vaan tavallisia tehtävään koulutettuja seurakuntalaisia - vapaaehtoistyöntekijöitä.

Toisinaan soittaja pyytää esirukousta puolestaan. Ilman pyyntöäkin soittajat ovat vastaajien mielessä ja rukouksissa.

Diakonia ei ole vain jonkun ryhmän ja työntekijän varassa, se kuuluu meille kaikille. Tärkeä osa lähimmäisen palvelua on toisen kuunteleminen ja hädän kohtaaminen.

Pyhän Gregorius Nazianzilaisen sanoin:
Lohduta surevia, joka olet vahva
Joka iloitset, auta myrtyneitä
Anna jotain Jumalalle kiittäen,
että olet yksi niistä,
joka voi toisia jotenkin auttaa.
Anna lähimmäisenrakkauden nousta
itserakkautesi yläpuolelle.


Mikäli olet kiinnostunut toimimaan mukana anonyymissä vapaaehtoistyössä puhelinauttajana, ota yhteyttä diakoniatyöntekijä Kari Hartikkaan p. 09 856 46 162, gsm 040 703 4616 tai ylidiakoni Juha Lampiseen.