Espoon Ortodoksit ry

Espoon Ortodoksit ry on 90-luvun alussa perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ortodoksista kulttuuria sekä tukea seurakunnan toimintaa Espoon ja Kauniaisten alueella. Yhdistys toimii Espoon toimintakeskuksen papin apuna seurakuntatyössä.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta poimittua:

 • Tukee ortodoksista kulttuuria ja seurakunnan toimintaa Espoossa
 • Järjestää kirkkokahvit (vapaaehtoisten ilmoittautumislista keittiön ovessa)
 • Järjestää kirkon temppelijuhlan eli praasniekan pyhittäjä Herman Alaskalaisen muistopäivänä 9.8.
 • Järjestää vuotuiset Lasten ja nuorten kirkkolaulupäivät praasniekan yhteydessä
 • Tukee kerhotoimintaa
 • Organisoi pyhiinvaellusmatkoja (Iljan Praasniekka, Värskan matkat, jne.)
 • Järjestää vuosittain myyjäiset
 

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017 on 10 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa joko käteisellä rahastonhoitajalle kirkolla tai alempana mainitulle tilille. Tilisiirron viestikenttään oma nimi, sähköposti, osoite ja viesti: jäsenmaksu 2017.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Espoon, Kauniaisten ja lähialueilla asuvat ortodoksisen kirkon jäsenet. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen tilinumero on Ålandsbanken

IBAN:   FI68 6601 0003 0406 56

BIC:   AABAFI22

Voit lahjoittaa rahaa Espoon ortodoksit ry:n Tilille kohdennettuihin hankintoihin kirkolle

Praasniekka tarjoiluihin 

Pääsiäiskukkien ostoon ja kirkon koristeluun

Mosaiikki ulko-oven yläpuolelle

Kirjoita viestikenttään mihin haluat rahat käytettävän

 

Yhdistyksen hallitus toimintavuonna 2017:

 • Anja Hakonen, Rahastonhoitaja
 • Irmeli Lasarenko
 • Veronica Sederstam
 • Andrei Misukka
 • Julia Palosara
 • Jarri Vuorio Puheenjohtaja

Yhteystiedot:

Espoon Ortodoksit ry
Kaupinkalliontie 2
02100 Espoo
S-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ESPOON ORTODOKSIT RY:N SÄÄNNÖT

1§                  Yhdistyksen nimi on Espoon Ortodoksit ry ja sen kotipaikka on Espoo.

2§                  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ortodoksisen kirkon toimintaa ja ortodoksista kulttuuria Espoossa sekä valvoa Espoossa asuvien ortodoksien yhteisiä etuja.

                      Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee ortodoksista seurakuntatyötä Espoossa yhteistyössä Espoon alueella toimivan ortodoksisen seurakunnan ja Helsingin metropoliittakunnan kanssa.  

                      Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeen­panna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan­keräyksiä.

3§                  Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

                      Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohta­jal­le taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

                      Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsen­maksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa.

                      Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi.

4§                  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen vuosi­kokouksessa valitut puheenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä neljä muuta jäsentä.

                       Hallitus valitsee keskuudestaan vara­puheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

                       Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja valitaan vuorovuosin.

                      Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen­johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

                      Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan ­luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

                      Hallituksen kokouksiin kutsutaan ortodoksisen seurakunnan toiminnasta Espoossa vastaava pappi ja kanttori. Heillä on kokouksissa puheoikeus.

5§                  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, vara­puheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

6§                  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

                      Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilin­tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen vuosikokousta.

7§                  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokous­kutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu Espoossa ilmestyväs­sä ortodoksisen seurakunnan lehdessä tai Espoossa sijaitsevissa ortodoksisissa kirkoissa ja rukoushuoneissa tai lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle.

8§                  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuun aikana.

                      Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituk­sel­ta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjalli­sesti vaatii.

                      Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§                  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                      1.     kokouksen avaus

                      2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

                      3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätös­valtaisuus

                      4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

                      5.     esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta

                      6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

                      7.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

                      8.     valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle

                      9.     valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavalle vuodelle

                      10.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä muut kokouksessa esille tulleet asiat

10§                Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

                      Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan varat ortodoksisen seurakunnan Espoossa tekemään lapsi- ja nuorisotyöhön.