Luottamuselimet

Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. 

Lakisääteisiä lautakuntia seurakunnassa ovat kiinteistölautakunta sekä vaalilautakunta. Lautakunnat toimivat valtuuston alaisuudessa. Lisäksi seurakunnassa toimii seurakunnanneuvoston asettamat toimikunnat, joiden työjärjestykset valtuusto hyväksyy.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla:
Valtuuston päätöksiä (kokouksien pöytäkirjat)

Seurakunnanneuvosto

Seurakunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen toimeenpanovallan käyttäjäksi seurakunnanneuvoston. Seurakunnanneuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Varapuheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Neuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla:
Neuvoston päätöksiä (kokouksien pöytäkirjat)

Seurakunnan toimikunnat

Seurakunnanneuvosto asettaa toimikaudekseen toimikunnat, jotka avustavat neuvostoa eri tehtäväalueiden osalta. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on yhteensä viisi toimikuntaa: diakoniatoimikunta, kasvatustoimikunta, kirjastotoimikunta, TTS-toimikunta ja viestintätoimikunta. Kunkin toimikunnan toimintaa ohjaa seurakunnanvaltuuston hyväksymä työjärjestys.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan johtosääntö (pdf)