Kappeli_uusi

Itä-Helsingin ortodoksit ry

 
 
 
Toimintakertomus vuodelta 2016

Yhdistyksen tarkoitus
Itä-Helsingin ortodoksit ry (myöh. IHO) yhdistyksen tarkoituksena on edistää ortodoksista kulttuuria Itä-Helsingissä, jossa elää noin 4500 ortodoksista asukasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja Helsingin hiippakunnan kanssa tukien seurakuntalaisten osallistumista kirkolliseen toimintaan pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen muistolle vihityssä kappelissa Myllypurossa.


Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Marketta Haapsaari, varapuheenjohtajana Kari Varis, sihteerinä Ritva Karttunen ja hallituksen jäseninä Jari Haukka, Riitta Känkänen, Mirja Leminen ja Marjatta Marttila. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Roy Siljamäki ja toiminnantarkastajana Päivi Purhonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä.
Yhdistyksessä oli jäseniä 1.1.2016 92 henkilöä ja 31.12.2016 jäseniä oli 100, joista jäsenmaksun suorittaneita 64. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2016 oli 15,00 euroa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 13.3.2016 ja 20.11.2016, molempien kokousten puheenjohtajana toimi isä Jyrki Penttonen.


Yleistä
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappelin ja toimintakeskuksen ensimmäinen kokonainen vuosi Liikuntamyllyn alakerrassa oli vilkasta toiminnallisen vakiintumisen aikaa. Kotiutuminen Myllypuroon näkyy mm. toimitilan sisutuksessa. Lukuisat ikonit ovat löytäneet paikkansa, kynttelikköjä on hankittu lisää sekä muuta pienempää kirkollista esineistöä. Kirkkokansalle runsasta iloa ja lohtua ovat tuoneet ikonostaasin Kristuksen ja Jumalanäidin kauniit ikonit. Pääsiäisyön palvelus ja sen jälkeinen yhteinen ateria toteutettiin yhteisön perinteitä kunnioittavasti ja kirkkokansa koki suuren juhlan riemun runsaan sadan ihmisen voimin.


Toiminta
Kirkkokahvitusten järjestäminen jokaisen liturgia palveluksen jälkeen sekä kappelin kaunistaminen ovat Kappelissa käyville näkyviä IHOn toiminnan muotoja. Tämän lisäksi Tiistaikerho kokoontui syksystä kevääseen parittomien viikkojen tiistaisin klo 11 - 14 leipomaan kirkkokahveille tarjottavaa, tekemään käsitöitä ja askartelemaan myyntituotteita, joita on ollut ostettavaksi tarjolla jumalanpalvelusten yhteydessä. Tiistaikerholaisten vapaaehtoistyön panos on ollut merkittävä myös Kappelin kirjaston järjestämisessä sekä sen hoitamisessa ja kirkkotekstiilien kunnossapidossa.

Sovintosunnuntain 7.2. bliniaterialle osallistui runsaasti seurakuntalaisia. Pääsiäisyön ateria järjestettiin jälleen onnistuneesti nyyttikestiperiaatteella.
Pääsiäisvalmisteluihin liittyen pidettiin sekä Ruusu -kurssi virpovitsojen koristelua varten että Pisanka–kurssi, jossa opettajana toimi Päivi Purhonen, pääsiäistä koristamaan myös kotona.
Kevätretkelle lähdettiin 22.5. linja-autolla 32 matkaajan voimin Lohjalle, jossa nautittiin lohjalaisten vieraanvaraisuudesta kauniin liturgian ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
Oman kappelimme praasniekkaa vietettiin 30.8. perinteen mukaan juhlavasti.

Syksyn pyhiinvaellus tehtiin 16.9. – 18.9. Pietariin pyhä Ksenia Pietarilaisen muistoa kunnioittamaan sekä Aleksanteri Nevskin lavraan. Matkaan osallistui 24 henkilöä, matkan hengellisenä johtajana toimi isä Jyrki Penttonen ja matkan järjestelyt organisoi Marketta Haapsaari. IHO osti Pietarista kappelille jalallisen kirkkokynttelikön sekä jälkiviinimaljoja ja muuta tarpeellista kirkollista pientavaraa.
Yhdistys valmisti Karjalan valistajien juhlalounaan 5.11.2016, joka maistui kirkkokansalle liturgian jälkeen.
Juhlava kirkkokahvitus toteutettiin myös itsenäisyyspäivänä 6.12.2016.

Perinteinen Kuusijuhla 16.12. ohjelmineen keräsi kirkkokansaa nauttimaan IHOn valmistamasta joulupuurosta sekä kahvista/teestä herkkuineen, lasten pieniä joulupussukoita unohtamatta.
Keittiöryhmä on pyynnöstä järjestänyt kahvituksia myös kappelilla vierailleille.
IHOn vapaaehtoiset ovat myös tukeneet monissa jumalanpalvelustoimintaan liittyvissä toiminnoissa, mm. alttaripalvelijoina, lukijoina, kuorolaisina, kellonsoittajina, kynttelikköjen huoltajina sekä tuohusten myyjinä.


Tiedottaminen
Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on hoidettu jäsenille sähköpostitse ja kirjein sekä kertomalla ajankohtaisista asioista läsnä oleville kirkkokahvien aikana ja tiedottein kappelin ilmoitustaululla. Jäsenkirjeitä on toimitettu kaksi, molemmissa on ollut kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen.
Ulkoinen tiedottaminen on tapahtunut sekä Itä-Helsingin ortodoksit ry:n että Helsingin ortodoksisen seurakunnan www-sivujen kautta.
Ulkoinen avustaminen
IHO kohdensi ulkoisen avustuksen kuluneena vuotena Filantropialle. Pääsiäisen paastokeräyksessä lahjoitettiin 140,00 euroa ja joulun paastokeräyksessä saatiin lahjoitettavaksi 80,00 euroa.


Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on kustannustietoisella taloudenhoidolla ja aktiivisella vapaaehtoistoiminnalla säilynyt vakaana. Taloudenhoito selviää tilinpäätösasiakirjoista.

Hallitus