Kappeli_uusi

Itä-Helsingin ortodoksit ry

Yhdistyksen tarkoitus
Itä-Helsingin ortodoksit ry (myöh. IHO ry) yhdistyksen tarkoituksena on edistää ortodoksista kulttuuria Itä-Helsingissä, jossa elää noin 4500 ortodoksia. Yhdistys toimii yhteistyössä ortodoksisen seurakunnan ja Helsingin hiippakunnan kanssa tukien seurakuntalaisten osallistumista kirkolliseen toimintaan pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappelissa Myllypurossa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys  ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, voi myös omistaa toimintaansa varten tarvittavaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräyksiä (Säännöt, kohta 2).
 
Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kuusi hallituksen jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja on hallituksen ulkopuolinen. IHO ry toimii täysin vapaaehtoisvoimin.
Yhdistyksen sääntömääräiset ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset hallitus kutsuu kokoon sääntöjen edellyttämällä tavalla.
 
Tiedottaminen
Tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä mahdollisuudesta liittyä jäseneksi saa tietoa hallitukselta/jäseniltä ja kappelissa ilmoitustaululta.
Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu sekä Itä-Helsingin ortodoksit ry:n että Helsingin ortodoksisen seurakunnan www-sivujen kautta ja Ortodoksiviesti-lehdessä. Lisäksi informaatiota jaetaan sopivissa tapahtumissa ja henkilökohtaisten verkostojen kautta.
 
Toiminta
Liturgian jälkeisen kirkkokahvituksen järjestäminen ja kappelin kaunistaminen ovat seurakuntalaisille näkyvimpiä IHO ry:n toiminnan muotoja. Tiistaikerho kokoontuu syksystä kevääseen parillisten viikkojen tiistaisin klo 11 - 14. Kerhossa leivotaan tarjottavaa kirkkokahveille, siistitään kappelia mm. puhdistamalla kynttelikköjä, huolehditaan keittiölaitteiden hygieniatasosta, hoidetaan kukat, tehdään käsitöitä ja askarrellaan sekä yhteistyössä kappelin isännöitsijän kanssa toteutetaan hänen tarpeelliseksi katsomia muita kappelin toimintaan ja viihtyvyyteen vaikuttavia askareita. IHO ry:n järjestämien myyjäisten myyntituotteita valmistetaan Tiistaikerhossa.
 
Tapahtumat
IHO ry järjestää omia tapahtumia ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan seurakunnan yhteisiin tapahtumiin vuoden 2017 aikana.
Sovintosunnuntain blinilounas liturgian jälkeen.
Ruusuntekokurssi pääsiäispaaston aikaan. Pääsiäismyyjäiset.
IHO ry organisoi pääsiäisyön yhteisen aterian osittaisella nyyttikestiperiaatteella.
Pyhiinvaellus Aleksanteri Syväriläisen luostariin syyskuussa; meno perjantaina ja paluu maanantaina.
Karjalan valistajien juhla; liturgian jälkeen lounas.
Isänpäivä; liturgian jälkeen juhlallinen kirkkokahvitus.
Joulupaaston aikana kirkkokahvitus joulupaastokeräykselle.
Itsenäisyyspäivä; liturgian jälkeen juhlallinen kirkkokahvitus.
Osallistutaan seurakunnan yhteisiin joulumyyjäisiin.
Kuusijuhla; joulupuuro, juhlallinen kirkkokahvitus ja lasten yllätypussit.

Talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin sekä kirkkokahvituksista ja myyjäisistä saatavaan tuloon. Yhdistys voi vastaanottaa sääntöjensä määräämissä puitteissa vastaan lahjoituksia. Yhdistys kerää varoja kappelin kaunistamiseen sekä toimintansa mahdollistamiseen. Yhdistys pyrkii edistämään kappelin edustalle suunnitellun ristikatoksen hankintaa selvittämällä lupa-asioita ja keräämällä varoja seurakunnan tueksi katoksen rakennuttamiseksi.
Yhdistyksen taloussuunnittelu on selvitetty Tulo- ja menoarviossa vuodelle 2017.
Hallitus

Hallitus 2017
Puheenjohtaja Marketta Haapsaari puh. 0400 430 291
Varapuheenjohtaja Kari Varis
Sihteeri Ritva Karttunen (jäsenasiat, yhteystietojen muutokset)
Jäsen Jari Haukka
Jäsen Toni Kirsikkapuu
Jäsen Mirja Leminen
Jäsen Marjatta Marttila