Uskonnonopetus

Oman uskonnon opetus on jokaisen suomalaisen perusopetusikäisen ja lukiolaisen oikeus.

Koulun uskonnonopetuksesta vastaa opetuksen järjestäjä eli yleisimmin kunta. Seurakunta tukee koulun uskonnonopetusta järjestämällä koululaisille koululaispalveluksia, teemapäiviä, tapahtumia ja retkiä. Lisäksi seurakunta pitää yhteyttä kuntien ja valtion opetusviranomaisiin sekä uskonnonopettajiin.

Ortodoksisen uskonnonopetuksen tavoitteena on

  • oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen
  • perehdyttää omaan uskontoon ja suomalaiseen kulttuuriperintöön
  • tutustuttaa muihin uskontoihin
  • auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä
  • kasvattaa eettisyyteen

 

Helsingin ortodoksinen seurakunta järjestää esiopetuksen teemapäiviä:

Teemapäiviä pidetään seurakunnan eri alueilla noin neljä kertaa vuodessa. Esiopetus järjestetään eskarilaisille ja muille eskari-ikäisille. Teemapäivistä kaksi järjestetään syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella.

Teemapäivän aikana on luvassa monenlaista mukavaa, esimerkiksi kirkon ja papin esittely, rukouspalvelus, askartelua ja tutustumista toisiin eskarilaisiin.

Lisätietoja teemapäivistä kasvatustyöntekijä Iida Lonkila

Tästä voi ilmoittautua teemapäivään.

Perusopetuksessa:

  • uskonnonopetus sisältyy perusopetuksen oppimäärään kuten äidinkieli, matematiikka, historia jne. 
  • samassa opetusryhmässä voi olla eri vuosiluokkien oppilaita, opetus voidaan tarvittaessa järjestää lähikoulussa

Lukiossa:

  • lukion kurssit UO1-UO7 voi myös opiskella verkossa www.isoverstas.fi
  • seurakunta myöntää ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuneille uusille ylioppilaille 100 euron stipendin

Lisätietoja uskonnonopetuksesta Kaarina Lyhykäinen