Helsingin ortodoksinen seurakunta

Monimuotoinen ja monikulttuurinen Suomen suurin ortodoksinen seurakunta

Helsingin ortodoksinen seurakunta on suurin Suomen ortodoksisista seurakunnista. Kolmannes Suomen ortodokseista kuuluu Helsingin seurakuntaan. Vuoden 2014 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli noin 20 000. Luku on pysynyt samana jo kolmena vuotena peräkkäin.

Helsingin ortodoksinen seurakunta on monimuotoinen niin toiminnallisesti, kielellisesti kuin alueellisestikin. Seurakunta ulottuu Hangosta Järvenpäähän ja Porvooseen. Seurakunnassa on 17 pyhäkköä eri puolilla Uuttamaata. Seurakunnan pääkirkkona toimii Uspenskin katedraali, joka on myös Helsingin ortodoksisen hiippakunnan pääkirkko.

Vanhin kirkoista on Pyhän Kolminaisuuden kirkko Kruununhaassa, jossa toimii nykyisin venäjänkielinen yhteisö jumalanpalveluskielenään kirkkoslaavi.

Seurakunnassa puhutaan yli 40 äidinkieltä. Seurakunnan jäsenistä 77 % ovat suomenkielisiä. Seuraavaksi suurimman kieliryhmän muodostavat venäjänkieliset, joita on noin 15 % kaikista seurakunnan jäsenistä. Ruotsia puhuu äidinkielenään hieman yli 3 prosenttia seurakuntalaisista. Helsingin hiippakunnan alueella asuu noin puolet Suomen ortodokseista. Seurakuntamme alueella toimii yhteensä kymmenen päätoimista pappia.                     

Osa Suomen ortodoksista kirkkoa

Helsingin ortodoksinen seurakunta on osa Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakuntaa. Kirkkomme kuuluu autonomisena arkkipiispakuntana Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuuteen.

Hiippakunnan piispana toimii metropoliitta Ambrosius. Seurakuntaa johtaa kirkkoherra Markku Salminen.     

Juuret Venäjällä

Helsingin ortodoksisen seurakunnan juuret ulottuvat Venäjän vallan aikaan Suomessa. Seurakunta muodostui pääosin Helsingin seudulla asuneista venäläisistä ja oli alunperin venäjänkielinen. Seurakunta on sen jälkeen muuttunut valtaosaltaan suomenkieliseksi. Erityisen suuri muutos tapahtui siirtokarjalaisten myötä toisen maailmansodan jälkeen. Pääkaupunkiseudulle suuntautunut muuttoliike on tuonut seurakuntaan yhä lisää suomenkielisiä.

Seurakunnan vuosikertomus

Voit tutustua seurakunnan vuoden 2015 vuosikertomukseen tästä. (pdf)