28.3.2018

Haettavana kasvatustyöntekijän sijaisuus ajalle 1.9.2018–31.12.2019.

Tehtävän vastuualueena ovat nuoret ja nuoret aikuiset.

Kasvatustyöntekijä toimii osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tiimin jäsenten kesken on jaettu aluetyö: sisäiset ja ulkoiset yhteistyöverkostot, leiri, kerho- ja ryhmätoimintojen sekä tapahtumien organisointi ja toteutus. Yhdessä tehtävän kasvatustyön kehittämisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi kullakin työntekijällä on selkeä oma erityisosaamisalansa ja vastuualueensa. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua.

Sijaisen tehtävänä on erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten toiminnasta vastaaminen sekä vuoden 2019 kristinopinleirien valmistelu yhdessä muiden kasvatustyöntekijöiden kanssa.

Sijaiselta edellytämme soveltuvaa kasvatusalan koulutusta. Myös muu soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan huomioida. Ortodoksisen kirkon ja seurakunnan toiminnan tuntemus sekä työkokemus kirkon kasvatustyöstä tai muulta vastaavalta palvelualalta katsotaan eduksi. Tehtävän luonteen vuoksi hakijan on oltava ortodoksisen kirkon jäsen.

Hakijalta edellytetään lisäksi soveltuvuutta tehtävään sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Haettava toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3.

Sijaisuus täytetään 1.9.2018 alkaen.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 13.4.2018 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi

Lisätietoja: Kasvatuksen esimies Juha Lampinen, juha.lampinen@ort.fi, puh. 0405279580

Kategoriat Avoimet työpaikat
Jaa juttu